ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ประจำปี 2561

วันนี้ (13 มี.ค. 61) ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขา โดยมีนายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียงฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ มี ดร.อภิชาติ ดำดี ร่วมบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ สืบศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อีกด้วย

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่สำคัญของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นความสำคัญของแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับคณะบุคคลพอเพียง และขณะนี้ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิบุคคลพอเพียงแล้ว ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุน “ชมรมคนรักในหลวง” จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top