ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สงขลา กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ และร่วมกันสืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก ความหวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (วงสุนทราภรณ์) วันที่ 1 เมษายน 2561 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 พร้อมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินโก้ มิสเตอร์ แซกแมน และเล็ก ทีโบน วันที่ 2 เมษายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสักการะฯ และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทีมงานเพชรจรัสแสง และตั๊กแตน ชลดา วันที่ 3 เมษายน 2561 ชมการแสดงหนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม วันที่ 4 เมษายน 2561 การแสดงศิลปินลูกทุ่ง บุ๋ม ปาจรีย์ และจ๊ะ อาร์สยาม และตลอดทั้ง 5 วัน มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการแสดงหนังตะลุง การประกวดดนตรีไทย กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก สินค้า OTOP ของหน่วยงานต่างๆ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top