ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานวิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง…ด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางคณะฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง…ด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวทางรักษาด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจร ที่สำคัญคือการบำเพ็ญประโยชน์สอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) รวมไปถึงการมอบหุ่นตังกวน สอนปั้มหัวใจที่เป็นนวัตกรรมจากยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้การสอนช่วยฟื้นคืนชีพของชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ตลอดเส้นทางวิ่ง โดยเงินบริจาคนำสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้”

ด้าน ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี รองผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า กองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ เป็นกองทุนสนับสนุนสำหรับดูแลผู้ป่วยและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ลิ้นหัวใจและโครงสร้างหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมไปถึงการเต้นของหัวใจผิดจังหวะทั้งเด็กและผู้ใหญ่จาก 14 จังหวัดภาคใต้ มีการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การรักษาผ่านสายสวน ทำให้ผู้ป่วยหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัด พักฟื้นเพียง 2-3 วัน ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ การใช้เทคโนโลยี Hybrid Surgery การใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจเทียม การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน ซึ่งต้องใช้เงินสนับสนุนการรักษาถึง 1 ล้านบาทต่อราย

ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่รอรับการรักษา จากข้อจำกัดด้านสถานที่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีทั้งผู้ป่วยฐานะดีและผู้ป่วยยากไร้ ทำให้ศูนย์โรคหัวใจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากระบบสาธารณสุขได้ทั้งหมด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 140 ล้านบาท เพื่อขยายศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทางศูนย์โรคหัวใจจึงขอการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ศูนย์โรคหัวใจเป็นที่พึ่งสุดท้ายในการดูแลหัวใจของชาวใต้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” กับโครงการวิ่ง HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง…ด้วยหัวใจ 22-29 เมษายน 2561 ได้ที่ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-00038-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02560-3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 902-6-07902-8 หรือบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร.0-7445-1599 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HandsandHeartStart2gether

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top