ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (2 เม.ย. 61) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา นำพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 64 รูป ออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้

สำหรับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก ความหวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมพิธีตักบาตร เป็นส่วนหนึ่งในของจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 61 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยวันนี้ (2 เม.ย. 61) ในช่วงเวลา 17.00 น. จะมีพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเวลา 19.00 น. จะพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top