ข่าวทั่วไป

ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

วันนี้ (11 เม.ย. 61) ที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลา ที่ 1 ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ด้าน นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งโดยรถส่วนตัว และรถโดยสารสาธารณะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับเมาสุรา ขับรถเร็ว หลับในจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และสภาพรถชำรุดบกพร่อง ไม่มั่นคงแข็งแรง

ดังนั้น กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดเป้าหมายให้การรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางในความรับผิดชอบลดลงเหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบควบคุมดูแลมิให้รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กรมการขนส่งทางบก จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสำคัญทั่วประเทศ รวม 14 จุด จังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมบูรณาการการดำเนินงานในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา แขวงการทางสงขลา สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสงขลา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ฯลฯ โดยมีการปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการเส้นทางผ่านจังหวัดสงขลา

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในระหว่างการเดินทาง พร้อมทั้งมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ รวมทั้งพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถ ตลอดจนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทั่วไป ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถเพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการและผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยตลอดการเดินทาง และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบชุดตรวจเยี่ยมแก่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินทาง สามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top