ข่าวทั่วไป

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 เม.ย. 61) ที่วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสงขลา ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าชุดไทย และเสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสสวยงามเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครสงขลา จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ นางสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12-13 เม.ย. 61 ณ บริเวณวัดเลียบ บริเวณลานคนเมือง (ข้างวัดโพธิ์ปฐมวาส) และบริเวณ ถ.จะนะ หน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

สำหรับขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสมาคมต่าง ๆ ได้จัดขบวนแห่ โดยเริ่มจากบริเวณลานคนเมือง ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา มาประดิษฐาน ณ มณฑปหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ เพื่อทำพิธีผลัดเปลี่ยนอังสะและสรงน้ำ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ได้ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยแต่เดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย หรือเถลิงศกใหม่ แม้จะมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ ไปเป็นแบบสากลแล้วก็ตาม แต่ประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลาน เพราะเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และวิถีชีวิตของความเป็นไทย ทั้งนี้ ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top