ข่าวมาใหม่

กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” หนุน SME ใช้ออนไลน์ขยายตลาด

วันนี้ (20 ก.ค. 61) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ออนไลน์ขยายตลาด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานขึ้นในครั้งนี้ โดยจัดประเดิมครั้งแรกที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และต่อเนื่องมายังภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร โดย 2 ครั้งที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีร้านค้าจากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนกว่า 150 ร้าน ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเน้นการปฎิบัติงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจอย่างทัดเทียม สามารถแข่งขันได้ เป็นการเสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป , กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มฮาลาล กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ทางกลุ่มมีแผนการจัดงานในทุกภูมิภาคอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 และอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ โคราชทอง ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top