ข่าวมาใหม่

จ.สงขลา เปิดงาน “เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (25 ก.ค. 61) ที่ตลาดกรีนเวย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้” เป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา โดยนำความโดดเด่นของอาหารและผลไม้มาเป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในวาระ “สงขลายิ้มเที่ยวและอิ่มที่สงขลา” โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป้าหมายหลัก คือ กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ประชาชนบนพื้นฐานของความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

ด้าน นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้จังหวัดสงขลาและจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีผ่านทางกิจกรรมด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองประจำถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จำนวน 10 วัน 10 คืน ณ ตลาดกรีนเวย์ สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในช่วงการจัดงาน มีดังนี้ 1.กิจกรรมคนดังเข้าครัว 2.กิจกรรมนาทีทอง 3.กิจกรรมแข่งขันกินผลไม้ 4.กิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมือง 5.กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟที่มีชื่อเสียง (ตี๋อ้วน) 6.วงดนตรีศิลปินชาวใต้ 7.กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม 8.กิจกรรมแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติ 9.ศิลปินดังระดับประเทศ (อาภาภรณ์ นครสวรรค์) และ 10.ประกวดแม่หม้ายชุมชน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top