ข่าวมาใหม่

อุตสาหกรรม 5 จชต. ผนึกกำลังจัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ” เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัด)

วันนี้ (27 ก.ค. 61) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาด้านการออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเเละของใช้ ตราสินค้าเเละบรรจุภัณฑ์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเกษตรเเละเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ภายใต้การดูเเลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งภายในงานมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลุ่มจังหวัด) กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพ โครงการนี้ ได้ดำเนินมาแล้ว 2 กิจกรรม และได้ดำเนินการมาถึงกิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการตลาด และการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ จึงนับได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ หลังจากผ่านกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการทั้ง 10 สถานประกอบการจะได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองและรายได้ของครอบครัวต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ ในนามของฝ่ายจัดโครงการฯ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้เริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2561 และดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายจัดโครงการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 คือ การส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงนิทรรศการและออกร้าน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการตลาดและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานประกอบการ 10 สถานประกอบการ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กรือโป๊ะปลา ข้าวหอมกระดังงาอบกรอบ กรือโป๊ะนกกระทา ลูกหยีกวน เค้ก ชุดสมุนไพรแห้ง ยาสีฟันสมุนไพร เจลอาบน้ำ รองเท้า และเสื้อมัดย้อม และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยกิจกรรมที่ 3 นี้ ผู้ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา และวันนี้ (27 ก.ค. 61) เป็นวันแรก ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน” จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความรู้และแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาดกันอย่างคึกคัก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top