ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สงขลา ร่วมกับ จ.สงขลา รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร “Songkhla Say No To Foam” เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารจากร้านค้า และแผงลอยจำหน่ายอาหารมากขึ้น และภาชนะบรรจุอาหารมักจะใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อนำกล่องโฟมไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือที่มีไขมัน หรือน้ำมัน จะทำให้เกิดสารสไตรีน และสารเบนซิน ที่เป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาจากขยะประเภทโฟมที่ย่อยสลายยาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร “Songkhla Say No To Foam” โดยการรณรงค์ และสนับสนุนให้หน่วยงานและเครือข่าย หรือโรงอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟม บรรจุอาหาร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ หรือย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน เมื่อมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน และไม่นำอาหารที่ใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุ เข้ามาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นอกจากนั้น ผู้ที่นำอาหารมาจำหน่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะต้องไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวสงขลา และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top