ข่าวทั่วไป

ม.อ. ผลิตอาหารเสริมภูมิคุ้มกันจากแก้วมังกร

ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โอลิโกแซคคาไรด์ เป็นสารพรีไบโอติกที่รู้จักกันดีในด้านการกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าแก้วมังกรมีคาร์โบไฮเดรต ชนิดโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ที่มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกเนื่องจากสามารถกระตุ้นและช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ลำไส้ ทั้งการศึกษาในระดับหลอดทดลองและในระบบจำลองลำไส้ใหญ่ของมนุษย์

นอกจากนี้ ยังมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการศึกษาในสัตว์ทดลอง เพื่อยืนยันความปลอดภัยของการบริโภค รวมถึงคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกของในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ลำไส้ชนิดดี และการส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงมีการวิจัยต่อเนื่องจากสัตว์ทดลอง คือ หนูมาทดลองในมนุษย์เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหารสุขภาพ โดยได้ศึกษาวิจัยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี และวิจัยกับมนุษย์มาแล้ว 2 ปี ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิจัยผลไม้ 30 ชนิด พบว่าผลไม้ที่มีโอลิโกแซคคาไรด์เป็นสารพรีไบโอติกมากที่สุด คือ แก้วมังกร รองลงมา คือขนุน

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เปิดเผยว่า ได้ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีไบโอติกสกัดจากแก้วมังกรในอาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี จำนวน 108 คน เพื่อทดสอบผลต่อสุขภาพด้านการส่งเสริมจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ และการส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรีไบโอติกสกัดจากแก้วมังกรในระดับคลินิก

ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบมีความปลอดภัยต่อการบริโภค การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบระดับ 4 กรัม และ 8 กรัมต่อวัน สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบสามารถลดระดับคลอเลสเตอรอลได้ และพบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบทำให้จุลินทรีย์ชนิดดี ได้แก่ เชื้อบิฟิโดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่ เชื้อแลกโตบาซิลลัสลดลงเล็กน้อยในทุกกลุ่มการทดลอง และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชื้อให้โทษกลุ่มคลอสตริเดียม

งานวิจัยนี้ทำร่วมกับบริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่บริษัทแล้ว และสามารถผลิตในโรงงานของบริษัท ขณะนี้บริษัทรอผลวิจัยในคลินิกของการวิจัยครั้งนี้เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป ผู้ที่เป็นเบาหวานก็รับประทานได้ เพราะได้กำจัดน้ำตาลออกไป และระยะต่อไปจะทดลองในกลุ่มผู้สูงอายุ ว่ามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหรือไม่ จากแนวโน้นที่ว่าจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

สำหรับการรับประทานแก้วมังกร ผลสด ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ กล่าวว่า ในผลสดของแก้วมังกรหวานและมีน้ำตาลอยู่มาก และถ้าไม่ผ่านการสกัดก็จะเหลือโอลิโกแซคคาไลน์ เป็นน้ำตาลที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ จึงไม่มีผลในการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top