ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดที่ทำการไปรษณีย์ ม.สงขลานครินทร์ ที่ศูนย์กีฬา ม.อ.หาดใหญ่

ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต คอหงส์ 101 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) วิทยาเขตหาดใหญ่ ย้ายที่ทำการใหม่ จากสำนักงานอธิการบดี ไปอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ติดโรงยิมเนเซี่ยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเปิดให้บริการระบบงานไปรษณีย์ครบวงจร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจักรพันธ์ หิรัญวิริยะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของจำนวนลูกค้า และปริมาณไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แห่งนี้ ให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ CP-POS (Full Services) เต็มรูปแบบครบทุกบริการที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจในการให้บริการ เพิ่มศักยภาพในการติดต่อใช้บริการไปรษณีย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

นายจักรพันธ์ หิรัญวิริยะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 9 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดสร้างเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เชื่อมเครือข่ายทุกที่ทำการทั่วประเทศ ให้บริการรับฝากเต็มรูปแบบทุกบริการ อาทิ บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ EMS ในประเทศ EMS World บริการส่งสิ่งของชิ้นใหญ่ Logispost บริการการเงิน รับชำระบิลทุกประเภท จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์ และบริการอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุน เพิ่มความสะดวกในการฝากส่งให้กับลูกค้า จำหน่ายสินค้าออนไลน์ กลุ่มลูกค้า e-Commerce

เคาน์เตอร์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทำการใหม่อยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ติดโรงยิมเนเซี่ยม) เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดชดเชย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top