ข่าวทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2561

วันนี้ (2 ส.ค. 61) ที่สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2561 และแนวโน้ม โดยมีนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นผู้แถลงข่าว มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยผลผลิตเกษตรชะลอลงมาก ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรยังคงหดตัว สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวเนื่องจากวัตถุดิบอาหารทะเลและปาล์มน้ำมันลดลง รวมถึงความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากจีนลดลงมากจากการเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวยุโรปและรัสเซียที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ด้านอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อเดือนเมษายน 2561 สำหรับการลงทุนภาครัฐขยายตัวดี ขณะที่ ภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน ขณะที่ อัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลลดลงจากไตรมาสก่อน

ด้านผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ มีปริมาณการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1213 รวม 1,656 ราย จำแนกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคใต้ จำนวน 360 ราย และเรื่องที่เกิดในพื้นที่อื่นอีก จำนวน 1,296 ราย สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลคำปรึกษา จำนวน 344 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.56 , การรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.61 และข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.83

สำหรับการให้ข้อมูลคำปรึกษาส่วนใหญ่ เป็นเรื่องบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การคิดค่าธรรมเนียม และปัญหาจากการฝากถอนและโอนเงินเป็นสำคัญ รองลงมาเป็นเรื่องการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน ในขณะที่ การรับเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องสินเชื่อ เช่น การไถ่ถอนหลักประกันล่าช้า การคิดค่าดอกเบี้ยผิดนัด ค่าธรรมเนียม และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการทวงถามหนี้ ส่วนเรื่องเงินฝาก เช่น การโอนผิดบัญชีและบัญชีเงินฝากถูกถอนเงินโดยบุคคลอื่น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top