ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และสาขา ICT ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 24 hours of innovation ระดับภูมิภาค ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และสาขา ICT (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน 24 hours of innovation ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และสาขา ICT (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง) โดยกำหนดรอบ Workshop วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 นี้ เข้าร่วมการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/RSaFxx

สถานที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการสอบถามเรื่องการอบรมและแข่งขัน ติดต่อ boonyarit.ch@psu.ac.th และรอบตัดสินระดับภูมิภาค ภาคใต้ การแข่งขันนวัตกรรม 24 ชั่วโมง วันที่ 1-2 กันยายน แข่งขันที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับรางวัลการแข่งขัน 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ รางวัลแต่งกายแฟนซี รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

ผู้ที่สนใจติดตามความคืบหน้าของการแข่งขันระดับประเทศ วันที่ 22-23 กันยายน และระดับนานาชาติปี 2019 ได้ที่ https://www.facebook.com/24hinnovationth/ และ http://www.24hinnovationthailand.com/

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top