ข่าวการศึกษา

นักศึกษาใหม่ ม.อ.หาดใหญ่ ปฏิญาณตนหน้าพระราชานุสาวรีย์กรมหลวงสงขลานครินทร์

นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 4,000 คน ร่วมปฏิญาณตนหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยจะมุ่งตั้งมั่นในการเป็นผู้ไฝ่รู้ ประพฤติดี ยึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และธำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกพระบิดา โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ว่า ในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สถาปนามา ครบ 50 ปีแล้ว จึงถือได้ว่ามีความพร้อมในการเป็นสถาบันหลัก ที่จะสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ และเรายังมีเพื่อนร่วมสถาบันอยู่ใน 5 วิทยาเขตทั่วภาคใต้ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขในการเรียน การพัฒนาตนเอง ค้นหาสิ่งที่ตนสนใจ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นคนมีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของสังคม และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ตามปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top