ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา จับมือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปี 2561

วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปี 2561 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปัญหาการเจ็บป่วยเป็นของคู่กับประเทศไทยมาช้านาน รัฐบาลหลายชุดได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหามาตลอด ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการด้านสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึงประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ การบูรณาการการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบการป้องกันมากกว่าการรักษา และการกระจายการบริการสาธารณสุขสู่ท้องถิ่นและภาคเอกชน

สำหรับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งจากโรคภัยและอุบัติเหตุ สาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในทุกประเทศของโลก ในส่วนของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยฉุกเฉินประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูงมาก ประเทศไทยจึงได้เร่งรัดพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตโดยเน้นพัฒนาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยมีการบูรณาการทีมกู้ชีพออกช่วยเหลือผู้ป่วยยังที่เกิดเหตุ หรือที่บ้าน ในการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 เพื่อช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาล

ขณะนี้ ทั่วประเทศมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 12,000 ชุด ไม่รวมชุดปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเกือบทุกแห่ง และของภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ เป็นต้น การพัฒนาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีระบบคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินชัดเจน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่ง และการพัฒนาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติทุกจังหวัด

ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) จัดโครงการในครั้งนี้ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในหลักประกันทางการแพทย์ที่มั่นคงนั่นเอง

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่เข้าใจปัญหาของประชาชน และถือเป็นจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับการจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในครั้งนี้ เป็นหนึ่งช่องทางการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันผลักดันงาน EMS (Emergency Medical Services) เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่นมีการดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ตำบล 1 กู้ชีพ” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การหารือแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารงานของหน่วยงานสาธารณสุข ดำเนินรายการ โดย ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส่วนในภาคบ่าย จัดให้มีการเสวนาการดำเนินงาน และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top