ข่าวทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เป็นเพื่อนประจำตัวน้องใหม่ ยุค 4.0 บันทึกข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตการเรียนเฉพาะตัว

วันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดตัวแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในทุกช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษาแรกซึ่งจะมีนักศึกษาใหม่เดินทางเข้ามาเริ่มชีวิตการเรียนและการเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมักจะเกิดปัญหาจากการต้องพบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียน ตารางเรียน แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อีเมล์ หรือไลน์ จะสามารถช่วยสื่อสารข้อมูลได้ในระดับหนึ่งแต่ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยุค 4.0 ยังมีระบบการให้ข้อมูลที่อำนวยความสะดวกแก่น้องใหม่ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นอีกช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก ส่วนนักศึกษาปีอื่น ๆ สามารถใช้ได้เช่นกันในบางส่วน แต่จะมีการพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ในช่วงต่อไป

สำหรับจุดเด่นของแอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy คือ การมีตารางเรียน ตารางสอบเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตารางสอนหลัก และจะมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลที่ส่งสามารถปรากฏเป็น Notifications บนหน้าจอมือถือได้ โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสามารถแยกส่ง Notifications ที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคน รายกลุ่ม รายวิชา ราย Section นักศึกษาใหม่สามารถที่จะใช้สืบค้นข้อมูลที่ควรทราบของอาจารย์ได้ เช่น หน้าตา ช่องทางการติดต่อ เส้นทาง และแผนที่ห้องทำงานหากนักศึกษาต้องการจะไปพบ ซึ่งในการพัฒนาระยะต่อไปอาจารย์แต่ละท่านจะสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนข้อมูลของตนเอง และเพิ่มช่องทางการติดต่อได้ จะมีผังห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในตัวอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกและง่ายในการค้นหา

“แอปพลิเคชั่น PSU Intania Buddy ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อเซฟเวอร์ที่สามารถรองรับสถาปัตยกรรมแบบใหม่ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น จากการบริจาคของศิษย์เก่าในโอกาสครบ 50 ปี ของคณะ และจากเงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่วมมือกันพัฒนาโดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ โดยนับเป็นคณะแรกในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่จัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาใหม่ขึ้น ที่เรียกว่า Buddy คือ เป็นแอปพลิเคชั่นที่มีความเป็นส่วนตัวสูง เช่น ตารางเรียนที่เป็นของนักศึกษาผู้นั้นโดยเฉพาะ มีการอัพเดทตลอดเวลา จะมีการเพิ่มข้อมูลเหมือนเพื่อนที่ติดตามนักศึกษาไปตามชั้นปีที่ศึกษา เช่น เรื่องการจัดสรรสาขาในปีที่ 2 การฝึกงานในปีที่ 3 และ การตรวจสอบและการยื่นขอจบการศึกษาในปีที่ 4 เป็นช่องทางให้นักศึกษา “มีเพื่อน” ตามชื่อของแอปพลิเคชั่น ว่า PSU Intania Buddy โดยมีมาสคอตเป็นตัวนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใส่แว่นตารูปเฟืองเกียร์ เราคาดหวังว่าแอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลของนักศึกษาตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่ ส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกย้ายไปอยู่ที่ฐานข้อมูลศิษย์เก่าต่อไป” หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าว

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใส่และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองจากแอปพลิเคชั่นนี้ได้ เพื่อการติดต่อของคณะและเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง เพราะในยุค 4.0 ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ดูแลข้อมูล และปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เพราะการที่ให้ผู้ดูแลระบบต้องมาติดตามปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนนั้น จะต้องใช้คนและใช้เวลามากซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากร และเป็นการฝึกการอยู่ในโลกโซเชียลของนักศึกษาด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top