ข่าวมาใหม่

รมว.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” พร้อมปาฐกถาพิเศษ มุ่งปลุกกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในท้องถิ่น ปักหมุดเมืองอัจฉริยะเพื่อเขตเศรษฐกิจข้ามชาติ

วันนี้ (26 ส.ค. 61) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีปิดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018 จังหวัดสงขลา” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในทุกด้าน พร้อมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ และข้อมูล ซึ่งจะช่วยเร่งการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พลิกโฉมประเทศไทยตามแนวทาง “Digital Transformation” เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักทางเศรษฐกิจ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ การสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชน ผ่าน E-Commerce ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐ การทำเกษตรยุคใหม่ ซึ่งรัฐบาลเร่งปรับฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ อาทิ Smart City Coding Nation Digital Transformation และ Digital Park Thailand ที่จะทำให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคได้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องมีการผนึกกำลังกันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษาที่จะนำ Big Data มาวิเคราะห์ในการนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า การจัดงาน “Digital Thailand Big Bang Regional 2018” ในระดับภูมิภาค จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 58,000 คน ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากนี้ต่อไปสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” วันที่ 19-23 กันยายน 2561 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นงานด้านดิจิทัลที่จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top