ข่าวมาใหม่

พาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดงาน “ชายแดนใต้ ONLINE MARKET SHOWCASE” มุ่งขยายช่องทางการตลาดแก่กลุ่มเป้าหมาย จชต. สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า

ช่วงเย็นวันนี้ (29 ส.ค. 61) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ชายแดนใต้ ONLINE MARKET SHOWCASE” โดยมีนายเอกศักดิ์อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการทำตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ จะต้องนำนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาด เช่น การขายสินค้าออนไลน์ หรือการจ่ายเงินแบบ PromptPay ฯลฯ แต่ขอเน้นให้ผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งทางภาครัฐพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณการร่วมกันในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความรู้ มีช่องทางการจำหน่ายทางตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ประสานสอดคล้องกับระบบตลาดสมัยใหม่ ให้หันมาเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ และสามารถต่อยอดทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับตลาดยุคใหม่ได้

นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และ SMEs ของไทยในทุกระดับ ให้สามารถดำเนินธุรกิจการค้าในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าว จึงได้จัดงาน “ชายแดนใต้ ONLINE MARKET SHOWCASE” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับตลาดยุคใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำการตลาดเองได้ ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสงขลา และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเตรียมความพร้อม เกษตรกร ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สู่ระบบตลาดออนไลน์ และเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่สนใจการทำตลาด Digital Market

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า และจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย ชิมอาหารหลากรส พืชผักปลอดภัย ผลไม้สดใหม่ ถ่ายภาพสวย ๆ ลง IG และเฟซบุ๊ก จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์แบบสบาย ๆ ในงาน “ชายแดนใต้ ONLINE MARKET SHOWCASE” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top