ข่าวมาใหม่

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน “MOC Biz Club Expo 2018” มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาคใต้ (ภาคใต้) ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (31 ส.ค. 61) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC Biz Club Expo 2018” มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาคใต้ (ภาคใต้) โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การจัดงาน “MOC Biz Club Expo 2018” มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาคใต้ (ภาคใต้) ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจให้กับท้องถิ่น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคใต้ได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเอง พร้อมแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ด้าน นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะผู้จัดเลือกจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งทางจังหวัดสงขลามีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามนโนบายของรัฐบาลสู่ Thailand 4.0 โดยเน้นใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการค้าการลงทุน มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้ผนึกกำลังเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า การพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ การเงินและการตลาด เป็นต้น เพื่อชี้แนะแนวทางสร้างความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีร้านค้าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้า จำนวนกว่า 70 ร้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กาแฟ เครื่องดื่ม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง และผลไม้หายากอย่าง “จำปูลิ่ง” ฯลฯ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top