ข่าวมาใหม่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แนะคนไทย เร่งสร้างความสามัคคี เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ที่ จ.สงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (14มี.ค.58) ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เรื่อง “ความรักสมัครสมานของคนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความรู้รักสามัคคี สมัครสมานสร้างความปรองดอง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้ โดยมี นางสุพัตรา บุญชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ และมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนอกเหนือจากที่คนไทยจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจในการเตรียมพร้อมตนเอง เช่น เรื่องอาหารฮาลาลของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลก การใช้ภาษาไทย ซึ่งถือเป็นภาษาแม่อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะพัฒนาในการใช้ภาษาสากล การเฝ้าระวังเรื่องการอุบัติของโรคจากแรงงานต่างชาติ ซึ่งทางกรมการจัดหางานได้มีการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองโรคได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

แต่ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านต่างๆ นั้น คือ เรื่องของความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ที่ในอดีตในสายตาของชาวต่างชาติต่างรู้สึกอิจฉาคนไทยที่มีความสามัคคีเป็นอย่างมาก จนสามารถรักษาเอกราชมาได้จนถึงปัจจุบัน ตนจึงมองว่าจากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในยุคนี้ เราควรเร่งแก้ปัญหาด้วยการปลูกฝังจริยธรรมจรรยาให้เกิดขึ้นกับคนไทยในประเทศ โดยจะต้องเลิกแบ่งแยก พร้อมสร้างจิตสำนึกในการยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และส่งเสริมจริยธรรมด้วยการกระทำไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

ทั้งนี้ ในการบรรยายพิเศษดังกล่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ  “ รู้ รัก สามัคคี” และ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขจากการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการบรรยาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกับนักศึกษาว่า “เรารักจังหวัดของเราได้ แต่เราต้องรักประเทศไทยยิ่งกว่า เพราะประเทศไทยเดียวกัน อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน” ขอให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในสังคมไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิต่อไป

 สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว 

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top