ข่าวการศึกษา

รมว.สาธารณสุขบาห์เรน เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล ม.อ. และเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน

นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศบาห์เรน กับมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบาห์เรน ได้ร่วมประชุมสรุปความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมการให้บริการและศักยภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยที่ผ่านมามีชาวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมากนิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารของประเทศบาห์เรน ก็ได้ให้ความสนใจและชื่นชมศักยภาพด้านระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยเป็นพิเศษ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกัน และได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะผู้แทนพระองค์เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีบาห์เรน เพื่อเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยงบประมาณจากกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง มีสารสนเทศที่ให้บริการ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ มีพื้นที่บริการ 384 ตารางเมตร ที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ตั้งแต่ปี 2552 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีบาห์เรน และในโอกาสนั้นได้พระราชทานทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งได้นำมาจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนความร่วมมือและการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยในบาห์เรน เป็นต้น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนหลายครั้ง ทำให้เกิดความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมและความช่วยเหลือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การให้ทุนการศึกษา ความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และโภชนาการ เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top