ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างกระแสสังคม และปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ จัดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” มุ่งกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย

สถานการณ์ท้องทะเลไทย ที่ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งโดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร ส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก

นายเชลง เกษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ผนึกกำลังจัดงาน “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อสร้างกระแสสังคมและปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ มุ่งกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การร่วมมือขององค์กรธุรกิจ รัฐบาล กลุ่มสิ่งแวดล้อมและประชาชน นำไปสู่การลดปริมาณขยะได้

ด้าน เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมชื่น นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันเก็บขยะชายหาดสากล” กล่าวว่า ตนเองแม้จะเป็นเยาวชนแต่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะอยากให้จังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด พร้อมฝากถึงเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทุกคน ร่วมรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ เพื่อจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงอยากให้ทุกคนถือเอา “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top