ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา เตรียมจัดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” 24 ก.ย. 61 พร้อมกันทั่วประเทศ มุ่งแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

นางลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา ได้รับการประสานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 เพื่อให้สังคมตระหนัก และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการแสดง การมอบนโยบายแก่หน่วยงานทั่วประเทศผ่านระบบ Facebook Live รวมไปถึงกิจกรรมปล่อยขบวนเพื่อรณรงค์พร้อมกัน 77 จังหวัด ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ในส่วนของจังหวัดสงขลา จะดำเนินการเดินรถณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการปล่อยขบวนการรณรงค์ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา ไปยังบริเวณถนนคนเดินสงขลาแต่แรก ระยะทางรวม 1.89 กิโลเมตร

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top