ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมวิ่งกัน Fun ดี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมในพื้นที่ทุรกันดาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมวิ่งกัน Fun ดี เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมในพื้นที่ทุรกันดาร โดยนำรายได้เข้าร่วมสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/winggunfundee

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top