ข่าวมาใหม่

พัฒนาการ จ.สกลนคร เปิดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่ จ.สงขลา

ช่วงเย็นวันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เปิดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนื่องจากช่วยกระจายรายได้ และหมุนเวียนในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลูกหลานกลับบ้านเกิดประกอบอาชีพ และมีรายได้นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน

จังหวัดสกลนคร ได้มีการเตรียมความพร้อม และมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ชุมชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันสนับสนุน พร้อมทั้งส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ด้าน นายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กว่า 152 ล้านบาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมเปิดตัว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” การแสดงสินค้า และธุรกิจต่างจังหวัด โดยนำสินค้าในชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม

ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของจังหวัดสกลนครที่มีความโดดเด่นมาเปิดตัวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กับองค์กรธุรกิจด้านนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top