ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา แถลงข่าวจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีอำเภอคลองหอยโข่ง” 26-28 ก.ย.นี้ ณ บริเวณตลาดน้ำโคกกอ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา

ช่วงบ่ายวันนี้ ( 21 ก.ย. 61) ที่บริเวณลานวัฒนธรรม ตลาดน้ำโคกกอ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายมานิต บริพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยนางมาเรียม จอหวัง พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง นายณรงค์ พรหมจรรย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา นายรัฐพล ประพรม ผู้แทนกรรมการชุมชนท่องเที่ยวระดับอำเภอ และนายปรีชา อ่องแก้ว กำนันตำบลคลองหลา ร่วมกันแถลงข่าวงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีอำเภอคลองหอยโข่ง” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นายมานิต บริพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวว่า ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล นับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ ฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อต้องการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ให้รายได้นั้นกระจายอยู่ภายในชุมชน โดยทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นจุดขาย

ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอคลองหอยโข่ง กำหนดจัดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีอำเภอคลองหอยโข่ง ภายใต้ชื่องาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีอำเภอคลองหอยโข่ง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ บริเวณตลาดน้ำโคกกอ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่ตำบลคลองหลา ตำบลคลองหอยโข่ง ตำบลทุ่งลาน และตำบลโคกม่วง ที่ได้มีการยกระดับพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐานรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยม “ชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” การนำส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประกวดอาหารอร่อยของอำเภอคลองหอยโข่ง การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 30 บูธ การประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น (คาว-หวาน) การแสดงบนเวทีตลอดงาน 3 วัน โดยมีศิลปินในท้องถิ่น อาทิ มโนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ หนังตะลุง หนังแต๋ว ศ.นครินทร์ และนักร้องชื่อดัง “แท็ป วชิระ” และการแสดงจากชุมชนอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top