ข่าวมาใหม่

รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22 หมวดอักษร “ขน” 301 หมายเลข รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (22 ก.ย. 61) ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22 หมวดอักษร “ขน” (ขับรถเลขสวย ร่ำรวยก้าวหน้า) โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การนำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน จำนวน 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ดังนั้น ผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ นอกจากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังมีโอกาสร่วมทำบุญสร้างกุศล และคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ โครงการสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการสร้างนักขับมืออาชีพ กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย การจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว การจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่าอุปกรณ์มอบให้กับประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

ด้าน นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลาจัดการประมูลในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมประมูลอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม โดยรายได้จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศต่อไป สำหรับแผ่นป้ายหมายเลขรถที่นำออกประมูลของจังหวัดสงขลา มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นภาพกราฟฟิกสวยงาม รวมสัญลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสงขลาไว้ในแผ่นป้าย ทั้งรูปปั้นนางเงือก สะพานติณสูลานนท์ เกาะหนู เกาะแมว

ขณะที่ นายวรวุฒิ มาอินทร์ ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้จังหวัดสงขลาจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของประชาชนหมวดอักษร “ขน” (ขับรถเลขสวย ร่ำรวยก้าวหน้า) จำนวน 301 หมายเลข เพื่อให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาประมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปแล้ว จำนวน 21 ครั้ง ได้รับเงินจากการประมูล จำนวนกว่า 333 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจังหวัดสงขลาได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวนกว่า 45 ล้านบาท

สำหรับการจัดประมูลในครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 584 ราย 595 หมายเลข รวมเป็นเงินลงทะเบียนล่วงหน้า 833,000 บาท จัดการประมูล 2 วัน คือ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประมูลหมายเลขเบียนรถเลขสวย จำนวน 138 หมายเลข และในวันที่ 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประมูลหมายเลขเบียนรถเลขสวย จำนวน 163 หมายเลข จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top