ข่าวการศึกษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการ “International Education Adventure 2018”

ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 61) ที่ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “International Education Adventure 2018” โดยมีคณะผู้บริหารและครูกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธรัฐมาเลเซีย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นักเรียนจากสหพันธรัฐมาเลเซีย และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าขบวนการลูกเสือที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ การลูกเสือสอนให้เด็กมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ปฏิบัติตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติในการพัฒนาเยาวชนทางกาย สติปัญญา จิตใจ และทำให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งกองทุนลูกเสือขึ้น เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต และยังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี อันจะช่วยให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมขอชื่นชมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่เห็นความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดโลกทัศน์นักเรียน และการฝึกนักเรียนให้เกิดความเข้าใจในกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ด้าน นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย และสำนักงานการศึกษาแห่งรัฐเคดาร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้จัดโครงการ “International Education Adventure 2018” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมเป็นผู้ช่วยประสานงานในพื้นที่ และเป็นคณะทำงานร่วมกัน โดยผ่านสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้มีความเข้าใจในกระบวนทัศน์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สู่การสร้างสังคมสันติสุข

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top