ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. เตรียมจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9”

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9” เพื่อระดมหารือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักชลประทานที่ 16 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า แนวคิดหลัก ๆ ในการนำมาเป็นหัวข้อเสวนาจะเป็นในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งครั้งนี้จะร่วมถกกันในหัวข้อการรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม โดยในเมืองหาดใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรว่าเราต้องเตรียมการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ขึ้น ซึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิด

โดยครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง หรือใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ โดยสามารถแจ้งชื่อเข้ามาได้ที่ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-2000 ต่อ 749971 หรือ โทร.08-0862-6876

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top