ข่าวมาใหม่

D-MICE TCEB ลุยใต้ จับมือศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. และศูนย์เครือข่ายการศึกษาไมซ์ ม.อ. จัดสัมมมนา “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้า : แนวโน้มและความท้าทายในปี 2019”

ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (ICC Hat Yai) และศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้ หลักสูตรการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้า : แนวโน้มและความท้าทายในปี 2019” ที่ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน บริษัทบริหารงานแสดงสินค้า (Organizer) และอาจารย์ด้านธุรกิจไมซ์ ร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ TCEB มีกลยุทธ์หลัก 4 ด้านในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย กลยุทธ์แรก คือ การสร้างความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่าง ๆ กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งสนับสนุนให้เกิดงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลัก และเศรษฐกิจ 4.0 กลยุทธ์ที่ 3 กระจายงานออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันการเจรจาธุรกิจสำหรับตลาดไมซ์ในประเทศ โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานผู้จัดงาน ทั้งในด้านงบประมาณ และการสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้านั้น มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบงานใหม่ ๆ และกระจายงานที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่กรุงเทพฯ ไปสู่ภาคต่าง ๆ โดยแบ่งรูปแบบการสนับออกเป็น 3 ระดับ ตามขนาดของการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้จัดงานแสดงสินค้า รวมไปถึงสร้างเครือข่ายผู้จัดงานแสดงสินค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ช่วยให้เกิดการพัฒนางานแสดงสินค้าใหม่ ๆ และยกระดับคุณภาพการจัดงานแสดงสินค้าในภาคใต้”

โดยการจัดสัมมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทชั้นนำในแวดวงธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออร์แกไนเซอร์ จำกัด นายพรชัย จันทรศุภแสง Assistant General Manager บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด นายพิเชษฐ์ แก้วบางยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด และนายทาลูน เทง นายกสมาคมแสดงสินค้าไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (รอยัล พารากอน ฮอล์ล) มาบอกเล่าเทคนิค วิธีการ แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปต่อยอดพัฒนางานแสดงสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมมนา

โดยผู้สนใจสามารถรับชมคลิปบันทึกภาพการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้ทางเพจศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ภายในประเทศได้ที่ https://www.businesseventsthailand.com/

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top