ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 10-14 ต.ค. 61 เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ช่วงเย็นวันนี้ (3 ต.ค. 61) ที่โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ กุลเทพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา และนายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท ในการสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี กระจายสู่ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้ายกระดับสวัสดิการ พัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และการจ้างงาน พร้อมพัฒนาเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ สามารถช่วยเหลือชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มี 16 อำเภอ ได้รับการคัดเลือก 39 ชุมชน ๆ ละ 10 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 390 ผลิตภัณฑ์ จึงอยากฝากถึงผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนให้มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้ความโดดเด่น และมีคุณภาพ สู่การสร้างชื่อเสียง กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดต่อไป

ด้าน นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำเร็จของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” รวมทั้งเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำลองหมู่บ้าน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” การจัดนิทรรศการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการคุณค่าผ้าสงขลา กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่น การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน การแสดงผลงานและความสำเร็จของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ตลอดจนการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โดยจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีแถลงข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ได้ร่วมเยี่ยมชม พร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นกันเอง ได้แก่ อำเภอจะนะ ต้มเค็มหอยนางรม อำเภอสทิงพระ ลูกตาลกะทิสด ลูกตาลลอยแก้ว อำเภอสิงหนคร ลาบปลากะพง อำเภอกระแสสินธุ์ ปลาช่อนแดดเดียว อำเภอนาหม่อม แกงขี้เหล็กปลาย่าง อำเภอรัตภูมิ ยำไข่เค็มสมุนไพร อำเภอระโนด ยำหัวโหนด อำเภอสะเดา แกงเลียงเต่าร้าง อำเภอสะบ้าย้อย แกงคั่วไก่หยวกกล้วย อำเภอนาทวี น้ำพริกกะปิผักสด อำเภอเทพา หอยนางรมสด อำเภอควนเนียง ยำตะไคร้ปลาทู อำเภอบางกล่ำ ยำขมิ้นขาว อำเภอคลองหอยโข่ง แกงหอยโข่งใบชะพลู อำเภอเมืองสงขลา แกงส้มปลากะพง และอำเภอหาดใหญ่ หลามเห็ดแครง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top