ข่าวทั่วไป

ผลงานจิตรกรรมที่สื่อผลกระทบของปัญหาและความวุ่นวายในสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

วันนี้ (2 ต.ค. 61) ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2561 ประเภทศิลปินอาชีพ แก่นายอภิวัฒน์ บรรลือ อายุ 38 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้” สื่อถึงปัญหาและความวุ่นวายในสังคมที่ยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของศิลปินและผู้คนในสังคม

ผลงานจิตรกรรมของนายอภิวัฒน์ บรรลือ เป็นภาพการจราจรและรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงความวุ่นวายในสังคมที่โยงใยซับซ้อนหลายชั้น สื่อให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้คนในสังคมรวมถึงตัวศิลปินเองที่รู้สึกอึดอัดกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ สภาพการจราจรในกรุงเทพฯที่ติดขัด ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ความไม่เป็นระเบียบของการบริหารจัดการเมืองและปัญหารายวันของระบบขนส่งมวลชน

ประเภทศิลปินอาชีพ (Established artist) สำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวดหรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ

นายอภิวัฒน์ บรรลือ พูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “ตัวผมเองเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ในทุกวัน มีความรู้สึกอึดอัดกับสภาพจราจรและความวุ่นวายของสังคมที่เกิดขึ้น จนบางครั้งกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของผม แต่จากความรู้สึกหงุดหงิดที่เกิดขึ้น ผมเปลี่ยนมันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผมแทน และการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งเป็นเวทีประกวดงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ เป็นสิ่งที่เกินความคาดคิดของผม รู้สึกภูมิใจและดีใจมากนับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดกับยูโอบีครั้งนี้”

นายอภิวัฒน์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year พร้อมจัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (Artist in Residence) กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka  Asian Art Museum) เป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 27 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “Rhythm of Transformation No. 4” ที่สะท้อนถึงการแปรเปลี่ยนไปตามจังหวะของชีวิต โดยใช้กระบวนการแปรสภาพตามกาลเวลาของรถยนต์ในเชิงสัญลักษณ์ ศิลปินมองดูสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งแต่ละคนมีความหลากหลายในคาแรคเตอร์ ความทรงจำและประสบการณ์ ศิลปินได้สร้างสรรค์องค์ประกอบขึ้นมาใหม่ โดยการจัดเรียงทับซ้อนรถยนต์แบบไม่เป็นหนึ่งเดียว เปรียบได้กับการที่มนุษย์เติบโตและกลายไปเป็นแต่ละส่วนที่ขับเคลื่อนในสังคม

รางวัล UOB Southeast Asian Painting of the Year เป็นรางวัลระดับภูมิภาค โดยจะมีพิธีประกาศรางวัลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศสิงคโปร์

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) สำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพหรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวถึงการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในการดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมและตอบแทนให้กับชุมชนของธนาคาร

“ที่ยูโอบี เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมทุกคนในสังคมที่มีความหลงใหลในสิ่งที่ทำและมีศักยภาพที่จะเดินตามฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่การประกวดจิตรกรรมยูโอบีในประเทศไทย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและแสดงออกถึงความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผมขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทุกท่านและเชื่อว่าเวทีนี้ จะเป็นก้าวสำคัญให้ทุกท่านได้เดินตามความฝัน ความตั้งใจและประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินอาชีพต่อไป”

คณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2561 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานศิลปะในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ในระดับประเทศและนานาชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์สงขลา และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี 2554

งานแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2561 งานที่ได้รางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2561 จะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคม 2561 และจัดแสดงที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top