ข่าวมาใหม่

เชฟรอน เปิด “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” ที่ จ.สงขลา ศูนย์ฝึกมาตรฐานระดับโลก มุ่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

วันนี้ (6 ต.ค. 61) นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยนายวิษุวัต สิงหศิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งจากส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมชมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในวันนี้ (6 ต.ค. 61) มี “คุณสุทธิชัย หยุ่น” Live สด ผ่านทางเฟซบุ๊ก “Suthichai Yoon” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีอาจารย์จักรเพชร พานแก้ว หัวหน้าแผนกการฝึกอบรบอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในการฝึกช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดในน้ำ กรณีเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องกลางทะเล

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยทางเชฟรอนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีทักษะความรู้ ความสามารถสามารถลงไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งผลิตน้ำมันกลางอ่าวไทย ซึ่งจะต้องใช้คนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถลงไปปฎิบัติภารกิจจัดหาพลังงานในอ่าวไทย จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการผลิตก๊าซฯ กลางอ่าวไทย เมื่อเดือนเมษายน 2533 ที่จังหวัดสงขลา

โดยศูนย์ดังกล่าว เป็นศูนย์ฝึกมาตรฐานระดับโลกที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร คือ OPITO และได้รับการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนฝึกผจญเพลิงและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย

“ศูนย์เศรษฐพัฒน์” เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านเทคนิคปิโตรเลียมว่าด้วยเรื่องการผลิตก๊าซธรรมชาติ การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุงครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา จนถึงคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาอังกฤษบนแท่นซึ่งใช้พูดกันในงานผลิตปิโตรเลียม การฝึกให้รู้จักการปฐมพยาบาล การฝึกหัดว่ายน้ำ ทักษะการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดในน้ำ และวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ การฝึกผจญเพลิง เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ นอกฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ทางเชฟรอน ยังคงมุ่งพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ฯลฯ พร้อมพยายามดึงเด็กรุ่นใหม่มาร่วมทำงาน มุ่งชี้ให้เห็นว่าการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จะสามารถลดความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปซ่อมบำรุงยังพื้นที่ปฏบัติงาน เช่น การนำโดรนมาใช้ทั้งใต้น้ำ และในอากาศ การนำ Big Data ระบบ AI  และ VR ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานบางอย่างที่มีความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เช่น หลักสูตร STEM กับโครงการ “Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั่วประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevronthailand.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top