ข่าวประชาสัมพันธ์

จุฬาราชมนตรี เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในปี 2561 นี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในการนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ นำส่งคุตบะห์แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังทุกมัสยิดในสังกัดได้อ่าน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบทคุตบะห์ดังกล่าว สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักจุฬาราชมนตรี www.skthai.org

ทั้งนี้ สำหรับสถาบันการศึกษา สมาคม และมูลนิธิต่าง ๆ ขอให้เผยแพร่คุตบะห์ดังกล่าวให้รับทราบโดยทั่วกัน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม และแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถดาวน์โหลดภาพ และข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักจุฬาราชมนตรี การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดจิตอาสาในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top