ข่าวมาใหม่

เริ่มแล้ว งาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค.นี้ ที่ จ.สงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (11 ต.ค. 61) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพิธีกรดารารับเชิญ “ชมพู่ ก่อนบ่าย” ร่วมสร้างสีสัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยการนำผลสำเร็จของหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มาจัดแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ใน 3 ด้าน ได้แก่ การปรับสินค้าให้มีนวัตกรรม โดยยังคงเน้นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีรูปแบบสินค้าเป็นของที่ระลึกเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้าน ไม่ต้องเดินทางออกไปขายของนอกบ้าน โดยการเพิ่มมูลค่า “เสน่ห์ชุมชน” เป็นต้นทุนทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถดึงคนให้เข้ามาใช้จ่ายในบ้านที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการชุมชน เดินหน้าสร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยแต่ละชุมชน เป็น “แอ่งเล็ก” ที่มีเสน่ห์เพียงพอในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา “เช็คอิน” ตลอดทั้งปี

ด้าน นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกับภาครัฐและมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อยกระดับคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้ของชุมชนด้วยการใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้เกิดการปรับปรุงเชิงระบบ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน กระจายรายได้ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จำนวน 39 หมู่บ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 390 ผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินงานภายใต้ 4 กระบวนการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสินค้าและบริการ และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดตัวและแสดงความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พร้อมเป็นการเพิ่มรายได้ และจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำลองหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดนิทรรศการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการคุณค่าผ้าสงขลา กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่น การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน การแสดงผลงานและความสำเร็จของ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการทำอาหารและส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพัฒนาการจังหวัดสงขลา ร่วมปรุงอาหารเมนู “ปลาดุกร้าทรงเครื่อง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชิม บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top