ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา ปิดการแข่งขัน “สงขลาคัพ” ต้านภัยยาเสพติด อย่างยิ่งใหญ่ ด้าน ม.ทักษิณ คว้าแชมป์ รับเงินรางวัล 300,000 บาท

วันนี้ (28 เม.ย. 62) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6 และการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬา สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เกิดความรักและสนใจการเล่นกีฬามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน พร้อมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือให้การดำเนินการให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ทั้งกายและใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล ซึ่งหมายถึงการมีความพร้อมในการแข่งขัน มีการเตรียมการที่ดีในทุก ๆ ด้าน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลาที่สนใจกีฬาฟุตบอลให้พัฒนาฝีมือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลของจังหวัดสงขลาให้สูงขึ้น จากการเล่นกีฬาและร่วมกันต่อต้านภัยจากยาเสพติด ซึ่งในอนาคตนักกีฬาเหล่านี้ อาจจะสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

ด้านนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวถึงผลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ว่า สำหรับรางวัลการเดินขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนส่งเสริมกิจกรรม 70,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิต เอ็น.ที.มาร์ชชิ่งแบนด์ จากโรงเรียนนราธิวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนส่งเสริมกิจกรรม 40,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนส่งเสริมกิจกรรม 25,000 บาท ได้แก่ วงโยธวาทิตสมิหลาดรัมไลน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ขณะที่ประเภทการประชันตีกลองรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ และทุนส่งเสริมกิจกรรม 40,000 บาท ได้แก่ ทีม เอส.บี.ดรัมไลน์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนส่งเสริมกิจกรรม 25,000 บาท ได้แก่ ทีมดาร์คไซด์ดรัมไลน์ จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนส่งเสริมกิจกรรม 20,000 บาท ได้แก่ ทีมสมิหลาดรัมไลน์ จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และทุนส่งเสริมกิจกรรม 15,000 บาท ได้แก่ ทีมที.เอส. 5 ดรัมไลน์ จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) และรางวัลชมเชย ได้รับทุนส่งเสริมกิจกรรม 7,500 บาท ได้แก่ ทีมมหาวชิราวุธดรัมไลน์ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ

สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 6 รางวัลดาวซัลโว ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายปรัชญา จันทระ หมายเลข 13 จากทีมมหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ทีมจะนะซิตี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 120,000 บาท ได้แก่ ทีมบิ๊กซีสปอต by ป๋าป้อมซอย 10 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ ทีมหาดใหญ่ยูไนเต็ด และรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300,000 บาท ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 6 ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top