ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

ช่วงเช้าวันนี้ (4 พ.ค. 62) ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ฯลฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ฯลฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหลายพันคน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคีของคนในชาติ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร ได้มีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงเช้า ประกอบด้วย การสรงพระมุรธาภิเษก และทรงรับน้ำอภิเษก ส่วนในช่วงบ่าย ชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล และการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก การถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิสดับปกรณ์ ซึ่งภายในบริเวณงานได้จัดให้มีโรงครัวพระราชทานในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งมีน้ำดื่มไว้คอยบริการแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top