ข่าวการศึกษา

นานาชาติเชื่อมั่นหลักสูตร ม.อ. ได้มาตรฐาน สนองธุรกิจเมืองท่องเที่ยวระดับสากล

“ภูเก็ต” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีชุมชนที่มีจิตบริการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามการสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองท่องเที่ยวจะต้องมีการสร้างความรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน โดยปัจจุบันจะเน้นการให้ความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยว ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งมี “วิทยาเขตภูเก็ต” (ม.อ.ภูเก็ต) ที่มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และวางยุทธศาสตร์ในการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อใช้จริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่

การมีหลักสูตรที่สนองต่อการพัฒนาชุมชนและธุรกิจหลักของพื้นที่ ทำให้ “วิทยาเขตภูเก็ต” เป็นที่สนใจและต้องการเข้ามาศึกษาจากเยาวชนทั่วโลก จนในปัจจุบันมีนักศึกษาจาก 26 ประเทศเข้าเรียนในหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ซึ่งแต่ละคนแม้จะมาจากที่ต่างกันแต่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการนำวิชาความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพในอนาคต

“Sandy” หนุ่มจากออสเตรเลีย เข้ามาเรียนวิชาธุรกิจสายการบิน เพราะมาเที่ยววันหยุดที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อผ่านวิทยาเขตภูเก็ตในระหว่างทางไปสนามบิน จึงเกิดความสนใจอยากมาศึกษาที่นี่ และพบว่า ม.อ.ภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติ มีสาขาที่น่าสนใจ และมีนักศึกษาต่างชาติเรียนจำนวนมาก ต่างจาก “Jaqueline” นักศึกษาจากเมืองซูริค สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่กลับหลงรักภูเก็ต โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวมาพักผ่อนที่ภูเก็ตทุกปี และย้ายมาอยู่และเรียนมัธยมปลายที่นี่ ได้ยินรุ่นพี่พูดถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งเรื่องความมีมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนและความเป็นนานาชาติ ปัจจุบันเรียนการจัดการการโรงแรม ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้วยังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมของไทยด้วย อนาคตอยากจะไปศึกษาต่อที่ สถาบันโรงแรม IMI ในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการอยู่กับวิทยาเขตภูเก็ต และจะกลับมาทำงานที่ภูเก็ต

ส่วน “Daniel” ชาวอังกฤษ กำลังเรียนวิชาการจัดการโรงแรม เคยทำงานเป็นพนักงานโรงแรมที่หาดป่าตอง มีเพื่อนๆ ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แนะนำให้มาเรียนที่นี่ เมื่อมาเรียนแล้วได้ทั้งวิชาการและความสนุกสนานในการใช้ชีวิต ที่สำคัญได้มีเพื่อนทั้งที่เป็นคนไทย ชาวเอเชีย และชาติตะวันตก

“น้องมุก” นักศึกษาไทย สาขาการจัดการบริการ ชอบเรียนภาษามาตั้งแต่มัธยม เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปประเทศเบลเยี่ยม 1 ปี อยากเรียนคณะที่ได้มีโอกาสสื่อสารกับคนทั่วไปจริง ๆ ซึ่งทราบว่าที่ภูเก็ตมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเด่นด้านภาษาอยู่ จึงสนใจเข้าเรียน และก็ไม่ผิดหวัง ตอนนี้กำลังจะไปฝึกงานที่โรงแรมในภูเก็ตแต่หากมีโอกาสจะไปหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศต่อไป

ในขณะที่ “อาทิตยา” ซึ่งปกติเป็นคนชอบพูดคุย ชอบพบปะผู้คน เข้ามาเรียนการจัดการงานประชุมและกิจกรรมพิเศษ เข้ามาเรียนด้วยคำแนะนำจากรุ่นพี่ ประกอบกับชอบเรียนภาษาอยู่แล้ว และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่เอื้อกับการเรียนในด้านนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าบัณฑิตของเรานอกจากจะทำงานได้จริง มีความรู้เชิงปฎิบัติสูง มีความสามารถในการสื่อสารแล้ว จะต้องมีจิตใจที่พร้อมจะดูแลสังคม มีจิตอาสา มุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ว่า บุตรหลานจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีความสามารถในการดูแลสังคม ต่อไปในอนาคตได้

“….จุดยืนของเราคือการสร้างความรู้ สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ นวัตกรรมที่สร้างขึ้นต้องใช้ประโยชน์ได้จริง มีความเป็นสากลแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้กับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาประเทศโดยรวม และสร้างคนดี ที่มีคุณภาพ พร้อมจะออกไปดูแลสังคม เราเดินไปด้วยมาตรฐานระดับสากลแต่ยังคงดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น เป็นที่พึงให้พี่น้องประชาชน สร้างคนดีให้กับสังคม เป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยหลักอื่น ๆ ในอนาคตจะเป็นการต่อสู้กันด้วยคุณภาพของคน และความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร…” อธิการบดีกล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top