ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา นำชาวสงขลา ร่วมถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ช่วงเย็นวันนี้ (6 พ.ค. 62) ที่บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ ฯลฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ฯลฯ นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ ต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ พร้อมสายสะพาย และหมวก ตลอดจนประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไปที่ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนับพันคน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสถานที่ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การปฐมพยาบาล ยาลม ยาดม ยาหม่อง ฯลฯ พร้อมรองรับประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด ซึ่งภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ นิทรรศการความเป็นมาและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดสงขลา ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น

สำหรับในวันนี้ (6 พ.ค. 62) มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลา 17.30 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุฑูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 19.00-19.30 น. มีการถ่ายทอดสดการแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากท้องสนามหลวง ด้วยโดรนจำนวนกว่า 300 ลำ โดยแปรใน 7 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแผนที่ประเทศไทย รูปธงชาติไทย อักษรคำว่า “ราชวงศ์จักรี” เลขสิบไทย (๑๐) พระปรมาภิไธยย่อ วปร รูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”

“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรขบวนแห่ในพระราชพิธีสนานใหญ่ และการฝึกช้าง ลักษณะเป็นพลับพลาโถง ทำด้วยเครื่องไม้ มีอัฒจันทร์ขึ้นลงทางทิศเหนือ และทิศใต้ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ก่อผนังอิฐฉาบปูนต่อเติมหลังคาเป็นยอดปราสาท และในปี พุทธศักราช 2492 ได้มีการต่อเติมสร้างเฉลียงไม้ให้เป็นหน้าต่างของพระที่นั่ง หรือ “สีหบัญชร” บริเวณฝั่งด้านตะวันออก ซึ่งบรรยากาศการจัดพิธีครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top