ข่าวทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชน ในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และรายได้จากงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สำนักพระราชวังได้รับบริจาคเงินจากประชาชน เนื่องในงานพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จำนวนหนึ่งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กองกิจการในพระองค์ 904 ดำเนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางแพทย์ เพื่อจะพระราชทานเงินจากการบริจาคดังกล่าวไปซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอขอรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 80 ล้านบาท เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยวิกฤติในภาคใต้ รวมไปถึงพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยในระดับสากล

โดยเครื่องมือแพทย์ ทั้ง 5 รายการ ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสารกัมมันตรังสี (SPECT CT) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-Ray) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนภาคใต้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และขยายภารกิจการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสืบไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top