ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้หางานในเขตจังหวัดสงขลา และในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมสมัครและสัมภาษณ์งาน 17 พ.ค. นี้

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้รับการประสานจาก บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้โลโก้ “PT” มีความประสงค์จะรับสมัครและสัมภาษณ์งานผู้หางานในเขตจังหวัดสงขลา และในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 91 และ 93 ถนนโชติวิทยกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ตำแหน่ง 70 อัตรา ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ จำนวน 50 อัตรา และผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกซ์มาร์ท จำนวน 20 อัตรา

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสมัครและสัมภาษณ์งานในครั้งนี้ สามารถทราบผลการพิจารณาบรรจุรับเข้าทำงานได้ทันที ทั้งนี้ ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th เมื่อถึงวันรับสมัครสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง สถานประกอบการได้ทันที สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว หรือบริเวณใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมสมัครงานได้ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยขอให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการสมัครงานมาให้พร้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-1114 และ 0-7423-4089 และที่ 08-8788-5945 หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top