ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา เปิดการเสวนา “เมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก” ครั้งที่ 1

ช่วงเย็นวันนี้ (12 พ.ค. 62) ที่โรงสีแดง (หับโห้หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนา “เมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก” ครั้งที่ 1 (Songkhla Town towards World Heritage Site) โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายรังษี รัตนปราการ นายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายชนินทร์ สาครินทร์ รองนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเวทีเสวนา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา (Living Heritage) อันหมายถึงเมืองที่ยังคงปรากฏภาพของวิถีวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อยู่ในชีวิตปกติของประชาชน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม อาหารการกิน ประเพณี ความเชื่อ การนันทนาการ และบันเทิง เป็นต้น ซึ่งในระยะที่ผ่านมาสามารถเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในย่านเมืองเก่าสงขลา เช่น โครงการจัดทำแผนแม่บทเมืองเก่าสงขลา โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเมืองเก่า โครงการเพลงเพื่อพ่อในเมืองเก่า เป็นที่ประจักษ์แล้วนั้น ซึ่งทางภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ด้านดนตรีสุนทรีในเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลา ประเภทเมืองที่ยังมีชีวิตชีวา (Living Heritage) โดยการสร้างนักดนตรี และวงดนตรีออเคสตร้าระดับเยาวชนประจำเมืองสงขลา พร้อมขับเคลื่อน “เมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก” ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงดนตรี โดยวงสงขลายูธออเคสตร้า การบรรยาย “เมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก” การระดมความคิดเห็น พร้อมเที่ยวช้อปชิมชิลด์กับ “หลาดสองเล เก๋า เท่ ริมเลสาบ” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ “เมืองเก่าสงขลา” เป็นเมืองที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยการตั้งถิ่นฐานใน 3 พื้นที่หลัก คือ เมืองเก่าสงขลาฝั่งเขาแดง เมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลมสน และเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เกาะยอที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน โดยใช้ทะเลสาบสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกัน และยังมีเส้นทางการค้าทางบกข้ามคาบสมุทรมลายูไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วแหลมมลายู และมหาสมุทรอินเดีย “เมืองเก่าสงขลาในปัจจุบัน” หรือ “เมืองสงขลาบ่อยาง” ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบคล้ายหลังเต่าบริเวณปลายแหลมทรายบริเวณลำน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นประกอบด้วย ทะเลที่ขนาบพื้นที่เมืองทั้ง 2 ด้าน คือ ทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกของเมือง และทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ยังมีเนินเขา 2 เนิน คือ เขาตังกวน และเขาน้อย ซึ่งเป็น Landmark ส่งผลให้เมืองสงขลาบ่อยาง มีลักษณะภูมิทัศน์ที่โดดเด่น และแตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ควรค่าแก่การผลักดัน “เมืองเก่าสงขลา สู่เมืองมรดกโลก”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top