ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด

วันนี้ (14 พ.ค. 62) ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด โดยมีนายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสถานประกอบการ และคณะทำงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่หนึ่งของพื้นที่เป้าหมายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตร ประมง และการท่องเที่ยว เป็นหลักที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมาจากภาคการเกษตร เช่น ยางพารา น้ำมันปาล์ม สัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ พาณิชยกรรมและบริการ แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตรที่มีมูลราคาสูง เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่

ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกพื้นที่อำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลพังลา ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสำนักขาม พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ ตำบลฉลุง ตำบลบ้านพรุ และตำบลพะตง เป็นพื้นที่ในการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับผู้ประกอบการโรงงาน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ก้าวสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหลายหัวข้อ ที่มาและความสำคัญ ความหมาย ประโยชน์ที่ได้รับของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เทคนิค และเครื่องมือการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top