ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี เดินหน้าขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองแห่งความสุข

วันนี้ (17 พ.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมเสวนายามเช้า ทั้งจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

โดยการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าดังกล่าว จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา และในวันนี้ (17 พ.ค. 62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน และหารือในหัวข้อประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งภารกิจ และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในเดือนถัดไป รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เพื่อการร่วมกันบูรณาการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เดินหน้าขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองแห่งความสุข สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top