ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา” ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลากำหนดจัดงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการโลกอาชีพและการศึกษา และการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เป็นต้น

นางเยาวภา พิบูลย์ผล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน และนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/songkhlajobfair ได้ก่อนวันงาน เมื่อถึงวันงานสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้าง สถานประกอบการได้ทันที ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างล่วงหน้า และผู้สมัครงาน ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์นัดพบแรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ นักเรียนนักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ นายจ้าง สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปทราบ และเข้าร่วมงานในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นี้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร.0-7431-4 845 , 0-7423-4089

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top