ข่าวทั่วไป

คปต.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จ.สงขลา สัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่ จชต. มุ่งสร้างสันติสุขในพื้นที่

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 มิ.ย. 62) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ลงพื้นที่จัดสัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อภาครัฐกับการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และพลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ภายใต้สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมสัมมนาพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือ ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นในการบูรณาการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top