ข่าวมาใหม่

กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “Southern offline Market @ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่” มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่บริเวณลานด้านหน้าโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Southern offline Market @ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ พาณิชย์จังหวัด ตลอดจนผู้แทนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้ที่สนใจตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการ “พัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รองรับนโยบายเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยขยายช่องทางการตลาดผ่านประตูดิจิทัล เนื่องจากยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เปิดประตูมากมายหลากหลายของโอกาสสำหรับธุรกิจ

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในวันนี้ได้มีการรวบรวมสินค้าที่มีศักยภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ดยะลา และนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสนับสนุน และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งได้รับการคัดสรรและรับรองว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดงในงาน พร้อมร่วมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักธุรกิจจากต่างประเทศ มากกว่า 120 ราย โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562

ด้านนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากยางพารา สินค้าเกษตร รังนก กระเป๋าจากใยตาล ผ้าทอเกาะยอ ไข่ครอบ เครื่องประดับ และเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน จังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา-ปาดังเบซาร์ การขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตำ เป็น 24 ชั่วโมง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต การผลักดันจังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารารับเบอร์ซิตี้ เป็นต้น

และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ ได้พัฒนาด้านการผลิต การตลาด มุ่งเน้นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้านการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ นอกจากนี้จังหวัดสงขลา ยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีความสงบเรียบง่าย และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะบรรยากาศของความเป็นเมืองติดทะเล ขณะที่ในส่วนของเมืองหาดใหญ่ จะเป็นเมืองที่มีความคึกคัก เพราะเป็นย่านการค้า มีที่พัก ร้านอาหาร ไว้คอยบริการ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top