ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562

วันนี้ (13 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายวรณัฐฏ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการจัดตั้งเลือกผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 แทนคณะกรรมการฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 90 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอสทิงพระ จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอจะนะ จำนวน 9 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอนาทวี จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอเทพา จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอระโนด จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอรัตภูมิ จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอสะเดา จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอนาหม่อม จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอควนเนียง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอบางกล่ำ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง อำเภอสิงหนคร จำนวน 5 หน่วยเลือกตั้ง และอำเภอคลองหอยโข่ง จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 103,558 คน แบ่งเป็นในเขต จำนวน 102,472 และนอกเขต จำนวน 1,086 คน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคใต้ จำนวน 14 ราย แต่ขาดคุณสมบัติ 1 ราย คือ หมายเลข 10

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอตามที่อยู่ของสมาชิกฯ

ทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีการกำชับการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษในหน่วยเลือกตั้ง 4 อำเภอชายแดน ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการกำหนดจัดการเลือกตั้งในบริเวณเดียวกัน เพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างเข้มงวด และสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตร พ.ศ.2562 ขึ้น ณ ที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top