ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันนี้ (14 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐฏ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนราธิวาส

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการจัดเที่ยวบินไป ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-มัสกัต-มาดีนะห์ เริ่มเที่ยวแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ๆ ละประมาณ 289 คน ทุกเที่ยวบิน และเที่ยวบินกลับ ระหว่างเจดดาห์-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ซึ่งมีที่ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งบริเวณรอบอาคาร และภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการกำชับทุกหน่วยงานในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทั้งด้านการดูแลความปลอดภัย การจราจร การรักษาความสะอาด การจัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เดินทาง การขนสัมภาระ การจัดสถานที่อาบน้ำละหมาด ฝ่ายรักษาพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมหน่วยลูกเสือสันติสุข และจิตอาสา ในการดูแลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนตลอดทั้ง 9 วัน โดยจะมีการตั้งแคมป์ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนลูกเสือทุก 3 วัน ครั้งละ 100 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive  /ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top